• LAJMI I FUNDIT
 • Tiranë, më 13.09.2018

   DEKLARATË SHTYPI

  VKM PËR BANESAT E NDËRTUARA PARA 1991

  Në korrik 2018, Qeveria miratoi Vendimin 442: “Për regjistrimin e Banesave të ndërtuara para vitit 1991”.

  Ky Vendim i Këshillit të Ministrave, shërben si bazë ligjore për dhënien e dokumentit të pronësisë pronarëve të banesave të ndërtuara para vitit 1991, në të gjitha ato raste kur ky dokument mungon.

  Më shumë
 • KONFERENCE SHTYPI

  30.05.2018

  SITUATA ME PALLATET E BRAKTISURA

  Vjet në janar Qeveria miratoi VKM 19/2017 “Per përcaktimin e rregullave të legalizimit te objekteve me leje ndertimi, ne te cilat jane kryer shtesat dhe/ose ne lartësi ose ndryshime të funksionit te hapesirave te objekteve shumekatëshe pa leje”, ose siç njihet nga publiku “Për pallatet e braktisura nga ndërtuesit”.

  Më shumë
 • NJOFTIME
 • DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE

  Tiranë, më 01.10.2018

  SHPALLJE

  PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I THATË NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES SHOQËRIA “2t” DHE SHOQËRI INVESTITORE “TIXHEI M”

  Në përmbushje të pikës 1, gërma b), pikës 3, si dhe pikës 6), të VKM-së, nr. 19, datë 11.01.2017, “Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objektve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënien”, procedura e legalizimit e objektit “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH  “5 KATE ­+1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI”, me subjekt ndërtues shoqëria “2T” dhe shoqëri investitore shoqëria “TIXHEI M” me adresë Liqeni i Thatë, Farkë, do të vijojë në favor të poseduesve të njësive individuale.

  Më shumë
 • Tiranë, më 30.07.2018

  NJOFTIM

  Të nderuar qytetarë,

  Më poshtë do të gjeni listen e përfituesve të lejeve të legalizimit në gjithë vendin. Personat që gjejnë emrin në listë janë të lutur ti drejtohen drejtorive për të tërhequr lejen e legalizimit.

  Faleminderit!

  Më shumë
 • Tiranë, më 11.07.2018

  NJOFTIM

  Në datë 11.07.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale si dhe perfituesëve të parcelës ndërtimore. Më poshtë gjeni listën e pronarëve përfitues si dhe listën e poseduesve të objekteve informale që përfitojnë nga ky kompensim.

  Më shumë
email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face