• LAJMI I FUNDIT
 • DEKLARATE SHTYPI Tiranë, 23.03.2017

  Aktualisht kemi hyrë në fazën përmbyllëse të procesit të legalizimeve në zonat informale. Në ditët në vijim do të ndiqni rradhë pas rradhe që, për zona informale, për fshatra, qytete apo njësi administrative të veçanta, të deklarojmë përfundimin e procesit të legalizimit.

  Në fund të këtij muaji do të arrijmë në shifrën 120.000 të legalizimeve të kryera në rang Republike, dhe do të vazhdojmë të mbajmë kuotën prej rreth 4500 deri 5000 legalizime në muaj.

  Artan Lame

  Sot ALUIZNI është shndërruar për shumë qytetarë një sportel ku mund të diskutojnë dhe konsultohen, jo vetëm për problematika të legalizimeve, por edhe për probleme të tjera që lidhen me cështje pronësie, kthimi pronash, hipotekimi, privatizimi, dokumentacioni ligjor, çështje gjyqësore, e të tjera. Më shumë

 • NJOFTIME
 • DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 280 DT. 01.04.2015”

  AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

                                                                                                      Tiranë, më 26.10.2016

   DEKLARATE

  RRETH MIRATIMIT TE VKM “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 280 dt. 01.04.2015” NE MBLEDHGJEN E SOTME TE QEVERISE

   

  Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratua Vendimi “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 280 dt. 01.04.2015”, që parashikon një sërë lehtësish dhe përfitimesh në favor të aplikuesve për legalizim.

  Ky vendim akti i rradhës i procesit të legalizimit, që përmirëson procedurat e kualifikimit të ndërtuimeve pa leje dhe trajton drejtpërdrejt të drejtat dhe interesat e qytetarëve, duke ndarë kategoritë e ndërtimeve që mund të legalizohen, nga ato që nuk mund të legalizohen. Më shumë

 • NJOFTIM

  fb_img_1473342719042NJOFTIM

   

  Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa ndryshime në VKM nr.589/2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”.

  Qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve, është krijimi i mundësisë për qytetarët që nuk kanë aplikuar për legalizimin e banesave, për arsye objektive, të përligjura, për t’u bërë pjesë e procesit të vetëdeklarimeve. Më shumë

 • Publikohen emrat për kalim pronësie

  Sot, në datë 30 Korrik 2015 publikohen emrat për kalim pronësie. I gjeni më poshtë në format pdf.

  Kalimi i pronësië. Lista emërore Korrik 2015

  Më shumë
email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face