• LAJMI I FUNDIT
 • Lame: Gjithë ALUIZNI në ristrukturim të plotë

  DEKLARATE SHTYPI

  Tiranë, 22.08.2017

  TE DHENA PER 4-VJEÇARIN

  Në këto ditë të fundit të këtij mandati, dëshiroj të ndaj me ju disa rezultate të arritura në këto 1000 ditë.

  Çështja e legalizimeve ka qenë kalë beteje i politikës për gati dy dekada. Ne ja dolëm ta zbresim politikën nga ky kalë dhe ti kthejmë legalizimet në çështje të njerëzve. Dhe për më tepër, duke propozuar një skemë që u duk si e pamundur në fillim, ndërsa është realitet tashmë: skemën e legalizimeve falas.

  Legalizimet u kthyen në një histori suksesi të kësaj Qeverie dhe ky është një fakt që sot askush nuk e ve më në diskutim.

  Image.png Më shumë

 • NJOFTIME
 • republikaeshqiperise

  AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

  SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR

  VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE

  Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar VKM Nr.289, datë 17.5.2006 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të zonave/ndërtimeve informale (ALUIZNI), pika 7, shpallet konkurimi për pozicionin:

  Drejtor, Kategoria: III-a/1 & III-b

  Në Drejtoritë rajonale të ALUIZNI-t:

  Tiranë, Durrës, Berat,  Dibër, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Kavajë, Korçë, Krujë, Kukës, Lezhë, Lushnje, Sarandë, Shkodër dhe Vlorë. Më shumë

 • DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 280 DT. 01.04.2015”

  AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE

                                                                                                      Tiranë, më 26.10.2016

   DEKLARATE

  RRETH MIRATIMIT TE VKM “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 280 dt. 01.04.2015” NE MBLEDHGJEN E SOTME TE QEVERISE

   

  Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratua Vendimi “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 280 dt. 01.04.2015”, që parashikon një sërë lehtësish dhe përfitimesh në favor të aplikuesve për legalizim.

  Ky vendim akti i rradhës i procesit të legalizimit, që përmirëson procedurat e kualifikimit të ndërtuimeve pa leje dhe trajton drejtpërdrejt të drejtat dhe interesat e qytetarëve, duke ndarë kategoritë e ndërtimeve që mund të legalizohen, nga ato që nuk mund të legalizohen. Më shumë

 • NJOFTIM

  fb_img_1473342719042NJOFTIM

   

  Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa ndryshime në VKM nr.589/2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale”.

  Qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve, është krijimi i mundësisë për qytetarët që nuk kanë aplikuar për legalizimin e banesave, për arsye objektive, të përligjura, për t’u bërë pjesë e procesit të vetëdeklarimeve. Më shumë

email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face