• LAJMI I FUNDIT
 • KONFERENCE SHTYPI

  30.05.2018

  SITUATA ME PALLATET E BRAKTISURA

  Vjet në janar Qeveria miratoi VKM 19/2017 “Per përcaktimin e rregullave të legalizimit te objekteve me leje ndertimi, ne te cilat jane kryer shtesat dhe/ose ne lartësi ose ndryshime të funksionit te hapesirave te objekteve shumekatëshe pa leje”, ose siç njihet nga publiku “Për pallatet e braktisura nga ndërtuesit”.

  Më shumë
 • Tiranë, më 28 .03.2018

   Mbi fenomenet korruptive të vërejtura gjatë kontrolleve të kryera nga ZQRPP në lidhje me regjistrimet e AMTP (toka bujqësore).

   

  Përmbledhje të problematikave të konstatuara, nga kontrollet e ushtruara në zbatim të Urdhërave të Kryeregjistruesit.

  Më shumë
 • NJOFTIME
 • Tiranë, më 06.06.2018

  NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES

  Të nderuar ndërtues dhe qytetarë,
  Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, më dt. 30 maj ALUIZNI publikoi listën paraprake e subjekteve ndërtuese me probleme në procesin e legalizimit të pallateve me shkelje në lejen e ndërtimit apo të braktisur nga ndërtuesit.

  Më shumë
 • DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE

  Nr.1992 prot.                                                          Tiranë, më 16.05.2018

  NJOFTIM

  PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANII DHE SHËRBIMESH 3 KAT ME 5 KAT ME NËNÇATI DHE 2 KAT BODRUM, NJËSIA ADMINISTRATIVE FARKË”, NË EMËR TË SUBJEKTIT NDËRTUES “BESA G&T” SH.P.K.

  Pranë drejtorisë së ALUIZNI-t Tiranë Rurale, janë administruar kërkesa nga qytetarët për legalizimi e njësive individuale, pasi kanë paraqitur kontrata të lidhura me shoqërinë ndërtuese “BESA G&T” SHPK, për detyrimin ligjor të plotësimit të dokumentacionit të domosdoshëm sipas shkresës Nr. 937 prot, datë 12.04.2017.

  Më shumë
 • NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES

  Të nderuar ndërtues dhe qytetarë,
  Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, dje ALUIZNI publikoi nismën e rradhës për të ndihmuar procesin e legalizimit të pallateve me shkelje në lejen e ndërtimit apo të braktisur nga ndërtuesit.
  Lista paraprake e subjekteve ndërtuese me probleme, përmante 328 subjekte.

  Më shumë
email: info@aluizni.gov.al
Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në facebook
Smiley face