PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR AGJENCINË E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/NDËRTIMEVE INFORMALE

I. HYRJE Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së...
Më Shumë