Vendimi i Këshillit të Ministrave, lista emërore e kalimit të pronësisë

Vendimi i plotë i Këshillit të Ministrave; V E N DIM PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË SË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 1, të nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006, “Për...
Më Shumë

Njoftim- ALUIZNI Shkodër/ Lista 490 emrave që kanë gati faturën e Parcelës Ndërtimore

Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, drejtoria rajonale Shkodër  fton të gjithë qytetarët që gjejnë emrin në listën e mëposhtme që të paraqiten pranë zyrave të kësaj drejtorie për të tërhequr faturën e Parcelës Ndërtimore dhe për të...
Më Shumë

Njoftim- ALUIZNI Fier/ Emrat e 571 qytetarëve që kanë gati faturat e parcelës ndërtimore

Dega rajonale e ALUIZNI-t, Fier publikon listën e emrave të 571 qytetarëve që duhet të paraqiten pranë sporteleve të kësaj dege për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit.
Më Shumë

Njoftim- ALUIZNI Shkodër/Lista e 253 emrave që kanë gati Lejen e Legalizimit

Dega Rajonale e ALUIZNI-t Shkodër publikon listën me emrat e 253 qytetarëve të këtij qarku që kanë gati të printer Lejen e Legalizimit për banesat e tyre. Kjo drejtori ju lutet qytetarëve që gjejnë emrin në listë që të paraqiten pranë sporteleve për të tërhequr dokument...
Më Shumë