ALUIZNI Lezhë njofton qytetarët që kanë gati faturat e parcelës ndërtimore

Drejtoria e ALUIZNI-t Lezhë njofton qytetarët e poshtëshënuar se duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-t në qytetin e Lezhës për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të pronësisë së truallit.
Më Shumë

VKM për shpërblimin e pronarëve, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për shpërblimin e pronarëve mbi sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale për të disa qarqe. Më poshtë vendimi i plotë dhe lista e emrave të pronarëve që përfitojnë...
Më Shumë

Lista me 589 emrat e qytetarëve të zonës së Ish-Kënetës, Durrës që kanë gati faturat

  Zyra e ALUIZNI-t për Qarkun e Durrësit njofton qytetarët e poshtëshënuar që i përkasin zonës së ish- Kënetës në Durrës duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-t në qytetin e Durrësit për të tërhequr faturat e parcelës ndërtimore dhe për të lidhur kontratat e fitimit të...
Më Shumë