Raporte/ Statistika

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2013-2014) RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015) RAPORTIMI NË KUVEND – Tetor 2016 RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE PËR VITIN 2016...
Më Shumë

Zonat Informale

Shkarkoni materialin e plotë në version pdf duke klikuar këtu!  
Më Shumë

Politika e Sigurisë së Informacionit

 Hyrje Informacioni, ështe një burim për ALUIZNI-in, pa të cilin pothuajse të gjitha aktivitetet tona do të ishin të pamundura. lnformacioni përfshin: klientet (popullin), sistemet, të dhënat e legalizimeve; të dhënat administrative, të dhënat e personelit dhe të dhënat...
Më Shumë