Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Bashkëlidhur gjeni në format PDF Regjistrat e kërkesave dhe përgjigjeve në periudhat: Mars – Qershor 2015 Korrik – Shtator 2015 Tetor – Dhjetor 2015 Janar – Mars 2016 Prill – Qershor 2016 Korrik – Shtator 2016 Tetor – Dhjetor 2016 Janar...
Më Shumë