Leje legalizimi në Gramsh

Për herë të parë, 10 vjet pas ngritjes së Agjencisë së Legalizimit, ALUIZNI i Elbasanit ka shpërndarë leje legalizimi për banorët e Gramshit.  Në aktivitetin e dorëzimit të 200 lejeve të legalizimit, organizuar nga drejtoria e Elbasanit morën pjesë ministrja e Zhvillimit Urban...
Më Shumë