DEKLARATE SHTYPI Tiranë, 23.03.2017

Aktualisht kemi hyrë në fazën përmbyllëse të procesit të legalizimeve në zonat informale. Në ditët në vijim do të ndiqni rradhë pas rradhe që, për zona informale, për fshatra, qytete apo njësi administrative të veçanta, të deklarojmë përfundimin e procesit të legalizimit. Në fund...
Më Shumë