Datë 23.05.2018 NJOFTIM Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t publikon listën emërore në Rang Republike të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore qytetarëve të cilët kanë ndërtuar në tokë shtet apo në tokë të të tretëve si dhe emrat e qytetarëve të cilët do të shpronësohen në...
Më Shumë