Tiranë, më 27.06.2018 NJOFTIM Në dokumentin e mëposhtëm janë të pasqyruar emrat e qytetarëve që kanë përfituar lejen e legalizimit dhe që duhet t’i drejtohen Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) Tiranë për të aplikuar për certifikatë pronësie. Personat q...
Më Shumë