DREJTORIA E ALUIZNI-t ZONAT TURISTIKE Tiranë, më 22.10.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Drejtoria e ALUIZNI-t Zonat Turistike, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat për legalizimin e nërtimeve informale, shtesave në ndërtimet pa leje, referuar percaktimeve të...
Më Shumë