DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA 2 Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale publikon listën me emrat e 63 personave që kanë përfituar tashmë lejen e legalizimit. Këto leje...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA VERI Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve Informale ka publikuar listën me 1200 banorë që kanë gati lejen e legalizimit në Tiranë...
Më Shumë