DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË Tiranë, më 08.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve Kamëz-Vorë, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI. Ju lutemi, paraqituni...
Më Shumë