DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 14.12.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në drejtoritë e ALUIZNI-t:...
Më Shumë