Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË 15.02.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objektev...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 14.02.2019 NJOFTIM Qeveria miratoi kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale, në drejtoritë e ALUIZNI-t, përkatësisht, Tiranë Veri, Elbasan, Tiranë Jug,...
Më Shumë

Parashikimi dhe realizimi i prokurimeve

Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2019 Regjistri i Realizimit te Prokurimeve 2018 Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2018 Regjistri i Realizimit te Prokurimeve viti 2017 Regjistri i Parashikimit te Prokurimeve 2016 Regjistri i Realizimit te Prokurimeve viti 2016...
Më Shumë

Raporte auditimi dhe monitorimi

Raport Audititimi për vitin 2018 ALUIZNI Lushnje Raport Audititimi për vitin 2018 ALUIZNI Durres Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Tirana 2 Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Shkoder Raport Audititimi për vitin 2017 ALUIZNI Lezhë Raport Audititimi për vitin 2017...
Më Shumë

Përfundon procesi i legalizimeve në Pezë. Pas legalizimeve, nis regjistrimi edhe i tokës bujqësore

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 09.02.2019 NJOFTIM PËR SHTYP Peza është zona e parë në Tiranë që përfundon procesin e legalizimeve. Në një aktivitetet të zhvilluar në këtë njësi administrative, Aluizni dha lejet e fundit që përmbyllin kështu një proces të gjatë në kohë dhe të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t SHKODËR Tiranë, më 08.02.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave vendosi, në mbledhjen e radhës, miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë, në favor të subjekteve përfituese, për 200 parcel...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 07.02.2019 NJOFTIM PËR SHTYP Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot pasdite me 75 vota ligjin “Për Kadastrën në Republikën e Shqipërisë”. Pasi pranoi me votat e maxhorancës dhe të opozitës dekretin e Presidentit të Republikës për kthimin e “Ligji...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 02.02.2019 DEKLARATË PËR SHTYP Në zonën e Kasharit, afër Astirit, Drejtori i Përgjithshëm i ALUIZNI-t Artan Lame ka qenë sot prezent në ceremoninë e dorëzimit të lejes së Legalizimit për tre kullat e subjektit ndërtues “Lorena...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlore

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË 21.01.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objektev...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 21.01.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI. Ju lutemi, paraqituni...
Më Shumë