PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – SARANDË

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 08.03.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI. Ju lutemi, paraqituni...
Më Shumë