PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – KAMËZ-VORË

DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË Tiranë, më 15.03.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Kamzës dhe Vorës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI. Ju lutemi,...
Më Shumë