Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë

DREJTORIA E ALUIZNI-t Tirana Rurale Tiranë, më 02.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Tirana Rurale bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i...
Më Shumë