Tiranë, më 09.04.2019 NJOFTIM Qeveria shqiptare miratoi në mbledhjen e fundit kompensimin financiar të pronarëve që preken nga ndërtimet informale. Lista përmban emrat e 600 pronarëve, të cilët marrin në total 347 349 219,38 milionë lekë.
Më Shumë

Tiranë, më 09.04.2019 NJOFTIM Këshilli i Ministrave miratoi kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna nga ndërtimet informale në drejtoritë e ALUIZNI-t: Tiranë Jug, Kamëz – Vorë, Tiranë Shtesat, Vlorë, Elbasan,...
Më Shumë