Comment are off

 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat

  Drejtor:  Përparim Sino
  Tel:  032238095
  E-mail:  drejtoria.berat@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Dibër

  Drejtor: Nexhat Kazia
  Tel:  02182166
  E-mail: drejtoria.diber@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Durrës

  Drejtor: Flamur Gjuzi
  Tel: 052225367
  E-mail:  drejtoria.durres@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Elbasan

  Drejtor: Mariglen Disha
  Tel:  054246639
  E-mail:  drejtoria.elbasan@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Fier

  Drejtor:  Ervin Bushi
  Tel:  034230742
  E-mail:  drejtoria.fier@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Gjirokastër

  Drejtor: Klodjan Micka
  Tel:  084268885
  E-mail: drejtoria.gjirokaster@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kamëz – Vorë

  Drejtor: Paulin Rajta
  Tel: 
  E-mail: drejtoria.kamez@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kavajë

  Drejtor: Shkëlqim Dedja
  Tel: 
  E-mail: drejtoria.kavaje@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Korçë

  Drejtor: Marjana Pavllo
  Tel:  082254636
  E-mail: drejtoria.korce@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Krujë

  Drejtor: Arben Sefaj
  Tel: 056320004
  E-mail:  drejtoria.kruje@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës

  Drejtor:  Vladimir Spahiu
  Tel:  02424715
  E-mail:  drejtoria.kukes@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Lezhë

  Drejtor: Ardian Marku
  Tel:  021252703
  E-mail:  drejtoria.lezhe@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë

  Drejtor: Mariel Murati
  Tel:  0
  E-mail: drejtoria.sarande@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Shkodër

  Drejtor:  Luan Harusha
  Tel:   022802346
  E-mail:  drejtoria.shkoder@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Veri

  Drejtor:  Mirvjena Xhema
  Tel:  042258082
  E-mail: drejtoria1@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana 2

  Drejtor: Orjeta Myzeqari
  Tel:  0422400165
  E-mail:  drejtoria2@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale

  Drejtor: 
  Tel:  042229865
  E-mail:  drejtoria3@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug

  Drejtor: Besa Spaho
  Tel:  042229865
  E-mail:  drejtoria.jug@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Vlorë

  Drejtor: Egon Velaj
  Tel:  03340033
  E-mail:  drejtoria.vlore@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Zonat Turistike

  Drejtor: Ina Peleshka
  Tel:  0422273238
  E-mail: drejtoria4@aluizni.gov.al