Comment are off

 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Berat

  Drejtor: Donald Molishti
  Tel: 032238095
  E-mail:  drejtoria.berat@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Dibër

  Drejtor: Shpëtim Tafçiu
  Tel:  02182166
  E-mail: drejtoria.diber@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Durrës

  Drejtor: Arben Isaku
  Tel: 052225367
  E-mail:  drejtoria.durres@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Elbasan

  Drejtor: Artur Guni
  Tel:  054246639
  E-mail:  drejtoria.elbasan@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Fier

  Drejtor: Ervin Bushi
  Tel:  034230742
  E-mail:  drejtoria.fier@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Gjirokastër

  Drejtor: Nertil Nebiaj
  Tel: 084268885
  E-mail: drejtoria.gjirokaster@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kamëz – Vorë

  Drejtor: Rezart Elmazi
  Tel: 
  E-mail: drejtoria.kamez@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kavajë

  Drejtor: Ylber Nurçja
  Tel: 055247007
  E-mail: drejtoria.kavaje@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Korçë

  Drejtor: Klajdi Tërova
  Tel:  082254636
  E-mail: drejtoria.korce@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Krujë

  Drejtor: Gjon Lata
  Tel: 056320004
  E-mail:  drejtoria.kruje@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kukës

  Drejtor: Vladimir Spahiu
  Tel:  02424715
  E-mail:  drejtoria.kukes@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Lezhë

  Drejtor: Aris Mema
  Tel:  021252703
  E-mail:  drejtoria.lezhe@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Lushnje

  Drejtor: Evis Qyra
  Tel:
  E-mail: drejtoria.lushnje@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Sarandë

  Drejtor: Mariel Murati
  Tel:  0
  E-mail: drejtoria.sarande@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Shkodër

  Drejtor: Albert Spahiu
  Tel: 022802346
  E-mail:  drejtoria.shkoder@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Veri

  Drejtor: Besnik Cenko
  Tel:  042258082
  E-mail: drejtoria1@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana 2

  Drejtor: Daniel Naço
  Tel:  0422400165
  E-mail:  drejtoria2@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale

  Drejtor: Krenar Cenollari
  Tel:  042229865
  E-mail:  drejtoria3@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Jug

  Drejtor: Irma Shtini
  Tel:  042229865
  E-mail:  drejtoria.jug@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Vlorë

  Drejtor: Ardian Musta
  Tel:  033400333
  E-mail:  drejtoria.vlore@aluizni.gov.al
 • Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Zonat Turistike

  Drejtor: Ina Peleshka
  Tel:  0422273238
  E-mail: drejtoria4@aluizni.gov.al