Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t...
Më Shumë

Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 2,4,5,6 DHE 10 KAT ME 2 KAT PARKIM NËNTOKË”, NË RR. “FREDERIK...
Më Shumë

AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE...
Më Shumë

DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 280 DT. 01.04.2015”

AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE                                                                                             ...
Më Shumë

NJOFTIM

NJOFTIM   Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa ndryshime në VKM nr.589/2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren t...
Më Shumë

Publikohen emrat për kalim pronësie

Sot, në datë 30 Korrik 2015 publikohen emrat për kalim pronësie. I gjeni më poshtë në format pdf. Kalimi i pronësië. Lista emërore Korrik 2015
Më Shumë

Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit për ndërtimet pa leje në periudhën Janar 2009 – Qershor 2014.

Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit, i cili ju jep mundësi atyre qytetarëve që kanë ndërtuar pas 2009, në...
Më Shumë

Korigjim VKM, lista kush përfiton

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për korrigjimin e disa VKM në të gjithë vendin. Gjeni bashkëlidhur listën dhe vendimin e zbardhur. Korrigjim VKM-je
Më Shumë

VKM për kalimin e pronësisë, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka marrë vend im mbi kalimi e pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale. Bashkëlidhur do të gjeni listën e emrave...
Më Shumë

Z.Artan Lame në Lezhë

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm në Lezhë: Është e treta herë që vijmë në Lezhë, kemi ardhur vjet në mars dhe para disa muajsh. Askush nuk mund të thotë që është çështje fushate...
Më Shumë