DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 21.12.2018 NJOFTIM PËR SHTYP Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 76 vota ligjin “Për Kadastrën në Republikën e Shqipërisë”. Ligjëvënësit i dhan...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 14.12.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA RURALE Tiranë, më 09.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve në fshatrat...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË Tiranë, më 08.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve Kamëz-Vorë, të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA 2 Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA VERI Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t ZONAT TURISTIKE Tiranë, më 22.10.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Drejtoria e ALUIZNI-t Zonat Turistike, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Tiranë, më 01.10.2018 SHPALLJE PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I...
Më Shumë

Tiranë, më 30.07.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë, Më poshtë do të gjeni listen e përfituesve të lejeve të legalizimit në gjithë vendin. Personat që gjejnë emrin në listë janë të...
Më Shumë

Tiranë, më 11.07.2018 NJOFTIM Në datë 11.07.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken ng...
Më Shumë

Tiranë, më 27.06.2018 NJOFTIM Në dokumentin e mëposhtëm janë të pasqyruar emrat e qytetarëve që kanë përfituar lejen e legalizimit dhe që duhet t’i drejtohen Zyrës së Regjistrimit...
Më Shumë

Tiranë, më 22.06.2018 NJOFTIM Në datë 20.06.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken ng...
Më Shumë

Tiranë, më 06.06.2018 NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, më dt. 30 maj ALUIZNI publikoi listën paraprake...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Nr.1992 prot.                                                          Tiranë, më 16.05.2018 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË...
Më Shumë

NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES

Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, dje ALUIZNI publikoi nismën e rradhës për të ndihmuar procesin e legalizimit të pallateve me shkelje...
Më Shumë

Datë 23.05.2018 NJOFTIM Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t publikon listën emërore në Rang Republike të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore qytetarëve të cilët kan...
Më Shumë