Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË Dt. 14.05.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit n...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË Dt. 14.05.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit n...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË Dt. 13.05.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit n...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË Dt. 10.05.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit n...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË Dt. 25.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit n...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Dibër

DREJTORIA E ALUIZNI-t DIBËR Dt. 02.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Dibër bën afishimin publik për qytetarët për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Krujë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KRUJË Tiranë, më 02.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Krujë bën afishimin publik për qytetarët për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në...
Më Shumë

Tiranë, më 09.04.2019 NJOFTIM Qeveria shqiptare miratoi në mbledhjen e fundit kompensimin financiar të pronarëve që preken nga ndërtimet informale. Lista përmban emrat e 60...
Më Shumë

Tiranë, më 09.04.2019 NJOFTIM Këshilli i Ministrave miratoi kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna ng...
Më Shumë

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – SARANDË

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 08.04.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Tiranë

DREJTORIA E ALUIZNI-t Tirana Rurale Tiranë, më 02.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Tirana Rurale bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË Tiranë, më 01.04.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korcë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË Tiranë, më 28.03.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në...
Më Shumë

MIRATOHET VENDIMI PËR KOMPENSIMIN E ISH-PRONARËVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 19.03.2019 NJOFTIM Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave miratoi në dt. 13.03.2019 vendimin me numrin më të madh të pronarëve, të cilët...
Më Shumë

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – KAMËZ-VORË

DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË Tiranë, më 15.03.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Kamzës dhe...
Më Shumë

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – SARANDË

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 08.03.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të...
Më Shumë