Tiranë, më 06.06.2018 NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, më dt. 30 maj ALUIZNI publikoi listën paraprake...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Nr.1992 prot.                                                          Tiranë, më 16.05.2018 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË...
Më Shumë

NJOFTIM PËR SUBJEKTET NDËRTUES

Të nderuar ndërtues dhe qytetarë, Siç jeni në dijeni, pas disa paralajmërimesh, dje ALUIZNI publikoi nismën e rradhës për të ndihmuar procesin e legalizimit të pallateve me shkelje...
Më Shumë

Datë 23.05.2018 NJOFTIM Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t publikon listën emërore në Rang Republike të kalimit të pronësisë së parcelës ndërtimore qytetarëve të cilët kan...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANË-2 Nr. 1099 prot.                                                         Tiranë, më 03.05.2018 SHPALLJE MBI PROCEDURËN E LEGALIZIMIT Në përmbushje të...
Më Shumë

Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR KRYERJEN E PAGESËS SË TARIFAVE TË SHËRBIMIT PËR PAJISJE ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE Subjektet më poshtë duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së ALUIZNI-t...
Më Shumë

Datë 05.12.2017 NJOFTIM PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH 2,4,5,6 DHE 10 KAT ME 2 KAT PARKIM NËNTOKË”, NË RR. “FREDERIK...
Më Shumë

AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE...
Më Shumë

DEKLARATE RRETH MIRATIMIT TE VKM “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VKM NR. 280 DT. 01.04.2015”

AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE                                                                                             ...
Më Shumë

NJOFTIM

NJOFTIM   Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Ministrave, u miratuan disa ndryshime në VKM nr.589/2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik në terren t...
Më Shumë

Publikohen emrat për kalim pronësie

Sot, në datë 30 Korrik 2015 publikohen emrat për kalim pronësie. I gjeni më poshtë në format pdf. Kalimi i pronësië. Lista emërore Korrik 2015
Më Shumë

Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit për ndërtimet pa leje në periudhën Janar 2009 – Qershor 2014.

Deklarata për Shtyp e Drejtorit të Përgjithshëm të ALUIZNI-t, z. Artan Lame lidhur me hyrjen në fuqi të ligjit, i cili ju jep mundësi atyre qytetarëve që kanë ndërtuar pas 2009, në...
Më Shumë

Korigjim VKM, lista kush përfiton

Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për korrigjimin e disa VKM në të gjithë vendin. Gjeni bashkëlidhur listën dhe vendimin e zbardhur. Korrigjim VKM-je
Më Shumë

VKM për kalimin e pronësisë, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka marrë vend im mbi kalimi e pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale. Bashkëlidhur do të gjeni listën e emrave...
Më Shumë

Z.Artan Lame në Lezhë

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm në Lezhë: Është e treta herë që vijmë në Lezhë, kemi ardhur vjet në mars dhe para disa muajsh. Askush nuk mund të thotë që është çështje fushate...
Më Shumë

DEKLARATE SHTYPI

Tiranë, 12.06.2015 Jam përpara jush për të dhënë një lajm të gëzueshëm për rreth 50.000 familje shqiptare. Dje në Kuvend u miratua shtesa në ligjin e Legalizimeve, e cila mundëson...
Më Shumë