Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Korçë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KORÇË 15.02.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 14.02.2019 NJOFTIM Qeveria miratoi kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, të zëna...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t SHKODËR Tiranë, më 08.02.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave vendosi, në mbledhjen e radhës,...
Më Shumë

Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlore

DREJTORIA E ALUIZNI-t VLORË 21.01.2018 SHPALLJE Drejtoria rajonale e ALUIZNI-t, Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 21.01.2019 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 21.12.2018 NJOFTIM PËR SHTYP Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 76 vota ligjin “Për Kadastrën në Republikën e Shqipërisë”. Ligjëvënësit i dhan...
Më Shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Tiranë, më 14.12.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë! Këshilli i Ministrave miratoi Vendimin për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t SARANDË Tiranë, më 13.12.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA RURALE Tiranë, më 09.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve në fshatrat...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË Tiranë, më 08.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Të nderuar qytetarë! Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve Kamëz-Vorë, të...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA 2 Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA VERI Tiranë, më 07.11.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave të Ndërtimeve...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t ZONAT TURISTIKE Tiranë, më 22.10.2018 SHPALLJE PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT Drejtoria e ALUIZNI-t Zonat Turistike, pasi ka marrë në shqyrtim kërkesat...
Më Shumë

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANË RURALE Tiranë, më 01.10.2018 SHPALLJE PËR PROCEDURAT E LEGALIZIMIT TË “GODINË BANIMI DHE SHËRBIMESH “5 KATE +1 KAT NËNTOKË DHE NËNÇATI, LIQENI I...
Më Shumë

Tiranë, më 30.07.2018 NJOFTIM Të nderuar qytetarë, Më poshtë do të gjeni listen e përfituesve të lejeve të legalizimit në gjithë vendin. Personat që gjejnë emrin në listë janë të...
Më Shumë

Tiranë, më 11.07.2018 NJOFTIM Në datë 11.07.2018 Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për Kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken ng...
Më Shumë