Comment are off

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2013-2014)

Raportin e plotë për periudhën 2013-2014 në formatin pdf do ta gjeni këtu:

Raportim për periudhën 2013-2014

 

123

456