Comment are off

RAPORTI PËRMBLEDHËS I ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015)

Raportin e plotë për periudhën 2014-2015 në formatin pdf do ta gjeni këtu:

Raportim për periudhën 2014-2015

1234